Právě se ocitáte na Pahejl webu. Tahle stránka se zabývá problematikou s Nohami a hrozící apokalypsou, naši vitální budou tenhle web pravidelně aktualizowat. Najdete tu wjedecké objevy a odpovědi na záludné otázky.

Jste-li na našem webu poprvé a nechcete-li míti vhlavě guláš ani štrůdl, prohlížejte odzdola!!! Jinak nepochopíte základy a tím pádem nepochopíte nic, jelikož aktualizace se provádí odzhora. (I když vono jest wlastně jedno jak našu wepku pročýtáte neb pro Ypsylonstwo jest tajemství Nožní oj tož nefstřebatelné!!!)WÁLKA ZAČALA!
Ano, ano, je to tak, upadlo prvních 46 NOCH. Ty momentálně útočí na hlavní sídlo SIA, ale my jim statečně odoláváme... Je to strašlivá tragédie, neboť nás nohy (kupodivu) zastihli nepřipravené, když jsme zrovna neměli k dispozici žádné prostředky k jejich paralizaci. Žádáme proto naléhavě všechny kdo chtějí aby lidská rasa přežila, aby se přihlásili do KRAKATICE a vstoupili do naší armády. Čekají nás krušné válečné časy...


Wážeňý posluchačy a čtafcy Nohoologové podnikli již prvňý kroky k dereflekacy Noch... Vytvořili roztok z Kolonelova howna a následně ho zahrabali do půdy. Dále sháníme pro Helena vhodný nočník... CHRABŘE DO VÁLKY!!! HaMák.

Nožní diskuze Krakatice Nožní chat Krakatičák

TOž oj posluchači čtawečtí oj naši tož nové DÍTKO narodivší nám and u dítek některých foto pro předtstavu vaši tož vězí. Jakožto také fotoreport oj opožděný tož z porodu Grenadynyho. Óm také dokončivší oj otázky a otpowědi tož já!

He. Tagže. Máme tu nef information pro wás. Čekujte je tady. Jde o to, že sme přišli na jméno šéfa ajefbíjáků, prostě toho gdo plán na upadnutifší noh má na swědomí!!

Wážení čtafcy, tož nové dwě otpowědi na otázky záludné připrawyfšý a otpowědifšý my, zdatní nohoologové, wám nezdatným (trochu zdatným) čtafcům tož jest!/!

Chcete se zaregistrovat na chatu Krakatičáku? Nyní máte možnost!Naši milí občané, již jsme podnikli kroky potřebné pro záchrannu tohoto sfěta a to takové, že jsme fpíchli roztok z Kolonelowa howna do půdy.

Ynfo o jyš zmyňowaném Benovi!!!

Abyste byli vy naši nadanní čtafci ještě více vzdělanější než jste nyní, připravili jsme pro vás rozšiřijící ynformace o našich nepřátelích kteří jdou s Nohami!

Lidé naši drazí!!! Stala se příšerná věc.. na povrch vyplunula další AjEfBíjácká organizace, kterážto znenadání zaútočila na nebohé Nohoology jakožto na rodiče! Unesli nám jejich tři děti!!!!!!! Info o tomto hororu se dozvíte zde.

TOž naši milí posluchači, v Krakatici jsme vám dávali dotaz proč osud nožního Boha sehrál svou roli velmi dobře když nás chytili ve Flóře ajefbíjáci (viz. níže ..pochybili jsme..). Sešlo se nám mnoho odpovědí, afšak ani jeden z vás neodpověděl right (zprafně). Zde najdete zpráfnou otpofjeť!

Nohoologowé se swým učněm pochy(i)by(i)li(y) a lidstwo je f ohrožení!!!

TOž připravili jsme wám pro rozsíření obzorů rozšiřující ynformace o nohách.

Díky nedávno objeveným artefaktům, byla sepsána nožní historie.

Zírněte na nejnowjejšý fakta o záchraně swfjěta... óóóó bodří nohoologowé:
1.díl
2.díl

TOž naši milí poslouchači máme pro wás dark téže bed (v překladu špatnou) zpráwu:-(! Naše nohooložská kru se rozpadla!!!!!!!!!!! :-( (Jste-li ÁjEfBíják nečtěte tento dowětek! : Mylý posluchači, tato zpráwa o rozpadu našý kru je pouze matoucí a není pravdivá byla zde umístěna pouze z důvodu zmatení ÁjEfBíjáků!!!)

Nohooložský učeň Saša překonává všechny předpoklady!

Nohoologowé opjět rozšiřují swé řady o nowého učně.

Máme pro Wás, milý posluchačy oj welmy příjemnou zpráfu, do naší nohooložské crew se přidala nowá nohooložka oj Martinka*!!!

ZDE jsou kompletní informace o našem výzkumu!!!

Tady najdete něco o tvůrcích těchto stránek, jenž jsou welmy atraktivní nohoologové.. no, posuďte sami:-)!Vedlejšý nohooložské produkty:


Tuhle jest photos z HaMčiných 204. narozenin.

Nohoologowé uveřejňujý swé mimonožní aktivity :-).

Oj nohoologowé se rozhodli objasňyt další tajemstwý: Tož vztahy we swé roďyně!

TOž k nahlédnutí jest oj zoznam našich dětí (cerry & synny [naše]).

TOž nohoologowé jsou naddaní i umělecky.

TOž ending pracie na Paheyl webu 2.0 :-(.

PROROCTVÍ -fšichni se koukněte!!

A je zde o5 bzezen a tuďýš také bodří Anďelé jenž tož k Danduofkovi doplachtí. Proto je zde o5 PROROCTWÝ (č.2).

Koukněte se na odkazy stránek, které jsou podle nohoologů na úrovni!!!


Poslední aktualizace: 25.8.2004
Příští aktualizace: Budeme vás informovat o průběhu války, doděláme mimonožní aktivity (už by bylo na čase...) a za (ne)dlouho se !možná! dočkáte aktualizace celého webu (hlafně co se týče grafiky oj).


Než odejdeš zahlasuj prosím v naší nohooložské anketě.

KONEC NOŽNÍHO WEBU:-(
END TITLES :-)


Budeme rádi, když na své stránky umístíte jeden z našich bannerů.<a href="http://www.sweb.cz/pahejly"><img src="http://www.sweb.cz/pahejly/banner nohy1.gif"></a>


<a href="http://www.sweb.cz/pahejly"><img src="http://www.sweb.cz/pahejly/banner nohy2.gif"></a>


<a href="http://www.sweb.cz/pahejly"><img src="http://www.sweb.cz/pahejly/banner-3.gif"></a>


<a href="http://www.sweb.cz/pahejly"><img src="http://www.sweb.cz/pahejly/logo.jpg"></a>

Tento wep je pod zášťytou ministerstwa pro světowý mýr.

Grafická úprawa: Kadet Dědek
Spisňý úprawa: Anfolz Děťátko
© Autor si vyhrazuje veškerá práva.